TL-conrol tower

Control tower

Control towers verbinden verkeersmanagement met logistiek door data centraal beschikbaar te maken, real-time inzicht te geven en optimalisatiekansen in het netwerk te signaleren. 

Control Tower

Talking Logistics jaagt de ontwikkeling en toepassing van control towers aan, bijvoorbeeld de toepassing van de Mainport Traffic Monitor in Rotterdam. 

Corridor Tower Achterland

Door verschillende control towers met elkaar te verbinden kunnen logistieke routes op grote schaal geoptimaliseerd worden. Om deze corridor benadering mogelijk te maken werken we standaarden uit en maken we afspraken.