TL-real time logistics

Real time logistics

Het beter benutten van infrastructuur en logistiek door het toepassen van real-time logistieke planning.

Real time planning

Door het delen van verkeersinformatie kan de logistieke planning real-time worden gemaakt en wordt automatisch de ETA op laad/los plek bijgesteld.

Groen

Door het data delen op keten niveau te faciliteren kunnen kansen worden herkent en benut. Zoals samen rijden, lading bundeling etc. Dit is goed voor de efficiency van de logistiek en dus ook voor het milieu.